Logo Voor Koekelare

Gemeentebestuur investeert in uitdieping motevijver

De motevijver kampt met het probleem dat dat de vijver ondiep wordt. Op sommige plaatsen is dit beperkt tot anderhalve meter. De bodem wordt jaar na jaar verhoogd met een laagje slib met als gevolg een verminderde bodemdiepte, mindere waterkwaliteit en lagere visvangst.

Op vraag van De Motevissers investeert het gemeentebestuur dit jaar € 10.000 om de Motevijver uit te diepen op een natuurlijke manier.

Er werd gekozen voor de firma Fish Improve uit Hamme, op advies van De Motevissers. Zij hoorden van goede resultaten bij diverse clubs in de buurt.

Het proces bestaat erin om via gebruik van bacteriën de uitdieping te garanderen. Door het gebruik van deze bacteriën, die niet schadelijk zijn voor de vissen, wordt het slib opgelost in water. Dit zorgt voor een betere waterkwaliteit wat de vissen ten goede komt. Geschat wordt dat de diepte met 30 cm kan vergroot worden.

Hiervoor werden de bacteriën in 4 bewerkingen, met een bootje, op het water geplaatst. Na het rondpompen van het water doet de bacterie zijn werk.

Deel dit artikel