Logo Voor Koekelare

Open Vld wordt "VOOR Koekelare"

Het bestuur van Open Vld Koekelare heeft beslist om onder een andere partijnaam naar de kiezer te trekken: “VOOR Koekelare”.

De keuze voor deze gemeentelijst is als volgt:

A) De nationale partijbelangen zijn ondergeschikt aan de noden van de Koekelaarse burger. Niet de Wetstraat, maar de Koekelaarse straat telt!

B) Onafhankelijken kunnen zich aansluiten bij VOOR Koekelare. Een partijkaart is absoluut geen vereiste.

C) Als beleidspartij willen we verder verantwoordelijkheid dragen VOOR Koekelare en de deelgemeenten Zande, Bovekerke en De Mokker.

D) VOOR Koekelare is een positief project dat niet gericht is tegen een bepaalde partij of tegen bepaalde politici, maar met vernieuwende en ambitieuze voorstellen Koekelare een nieuw elan wil geven.

Voor alle duidelijkheid: VOOR Koekelare behoudt zijn liberale visie op de samenleving maar focust zich op het lokale niveau. Dit uit zich duidelijk in ons logo waarin de donkerblauwe kleur de basis vormt die de liberale onderstroom weerspiegelt. We worden ook volledig gesteund door de nationale partijtop van Open Vld en behouden onze liberale contacten naar Brussel.

Schepen Jan Lievens, bevoegd voor sport, jeugd, landbouw en lokale economie wordt aangeduid als lijsttrekker: “We zijn uitermate fier op onze verwezenlijkingen tijdens deze legislatuur: de renovatie van de sporthal, de uitbreiding van het scoutslokaal, de aanleg van padelterreinen, de nieuwe speeltorencombinatie op De Mote en De Mokker, de ondersteuning van onze handelaars tijdens en na de coronacrisis, …”

Voorzitter Joeri Crombez vervolgt: “We mogen duidelijk stellen dat onze ploeg een inbreng heeft gehad en een vernieuwende aanpak hanteerde op de verschillende beleidsdomeinen. We zijn geëvolueerd van een oppositiepartij naar een beleidspartij die de burgerparticipatie hoog in het vaandel draagt. Met VOOR Koekelare willen we in de toekomst onze stempel nog harder drukken op het lokale beleid. Dit zullen we doen door uit te pakken met ambitieuze programmapunten, een positieve campagne te voeren en een team van sterke kandidaten samen te stellen.”

Deel dit artikel